CONTRIBUTIES 2017-2018

 • De contributie van een volledig seizoen wordt berekend over 7 maanden (september t/m maart)
 • De volledige contributie moet vóór 1 september 2017 betaald zijn (tenzij u gebruik wilt maken van automatische incasso)

BETALINGSVOORWAARDEN…

 • Als u de contributie door omstandigheden niet op tijd kan betalen graag contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl  Het inschrijfformulier en/of machtigingsformulier ook graag sturen naar de penningmeester.
 • Als u niet op tijd betaald dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen
 • Bij een 2e herinnering worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u moet binnen 7 dagen deze kosten en het openstaande bedrag betalen
 • Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald na een 2e herinnering dan zal het bestuur genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen

AUTOMATISCHE INCASSO

 • Als u gebruik wilt maken van automatische incasso dan moet u dit kenbaar maken met een machtigingsformulier, dit formulier moet u vóór 1 augustus 2017 sturen met het hier onderstaande formulier
 • Als u na 1 augustus 2017 lid wordt en gebruik wilt maken van automatische incasso dan zal de penningmeester u een betalingsvoorstel doen voor de resterende maanden
 • Leden die nu al gebruik maken van automatische incasso hoeven dit niet meer kenbaar te maken
 • Bij automatisch incasso worden er 4% administratiekosten berekend over de te betalen contributie
 • De contributie zal in 10 termijnen worden geïncasseerd op elke 1e van de maand
 • Het 1e termijn wordt op 1 september 2017 van uw rekening afgeschreven en het laatste termijn op 1 juni 2018

BETALINGSVOORWAARDEN…

 • Als een termijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan moet u dit z.s.m. melden met het hier onderstaande formulier
 • Als wij niet kunnen incasseren dan moet u alsnog zelf het openstaande termijn binnen 3 dagen overschrijven
 • Bij een 2e stonering wordt u vriendelijk verzocht om er zorg voor te dragen dat we kunnen incasseren
 • Bij een 3e stonering wordt de automatische incasso beëindigd en moet u de nog openstaande contributie binnen 14 dagen betalen
 • Als u dan niet binnen 14 dagen betaald dan sturen wij u laatste herinnering en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u moet dan binnen 7 dagen het openstaande bedrag inclusief de kosten betalen
 • Als u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet binnen 7 dagen betaald dan zal het bestuur genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

 • Opzeggen van het lidmaatschap moet met een wijzigingsformulier en moet vóór 1 juli 2017 met het hier onderstaande formulier
 • Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 juli 2017 en 31 juli 2017 staat een boete van € 50,-
 • Vanaf 1 augustus 2017 kan het lidmaatschap niet meer opgezegd worden en de contributie moet dan volledig betaald worden vóór 1 september 2017

 

Heb je een vraag of een mededeling? Vul dan onderstaand formulier in…

U kunt het machtigingsformulier of wijzingsformulier uploaden met het hier onderstaande formulier

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht