UPDATE (25-3): Maatregelen Corona Virus

Geplaatst in: Nieuws | 0
Algemeen: De maatregelen en adviezen van verschillende instanties volgen zich razendsnel op, waarbij er een verschil kan zijn tussen de uitingen van de diverse instanties.
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen conformeert zich aan de adviezen van RIVM en aan de eventueel strengere maatregelen van IJshockey Nederland. Daarnaast behoudt het bestuur zich het recht voor om daar bovenop nog extra maatregelen in te voeren.
De laatste update is steeds van kracht.

AANSCHERPING MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

Geplaatst op 25-03-2020

Maandagavond heeft het kabinet een deel van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Wat is gebleven is het verbod om de sportaccommodaties tot en met 6 april 2020 open te stellen. Die datum is vooralsnog niet veranderd. Nieuw is dat het evenementenverbod is verlengd tot 1 juni 2020 en nu ook geldt voor bijeenkomsten met minder dan 100 personen. Ook nieuw is het verbod op samenkomsten voor gezelschappen beneden de 100.

Voor de sport betekent dit dat sportaccommodaties tot en met 6 april 2020 zeker dicht blijven en dat we tot 1 juni 2020 geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen organiseren. NOC*NSF is met VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte.

Hoe een en ander er voor ons allen na 6 april 2020 uit komt te zien is nu nog niet te voorspellen. Ook daar houdt NOC*NSF nauw contact over met VWS.

Zodra NOC*NSF daar meer over weet zal NOC*NSF dat uiteraard direct met de sportbonden delen.

================================================================================
Update 14-3:

Over de standen op de ranglijsten in de diverse divisies, evenals over Play-Offs doet IJshockey Nederland volgende week uitspraak.

Hieronder de in houd van de e-mail die vandaag (zaterdag) is verstuurd aan alle leden:

Beste leden,

Onderstaande geldt tot en met minimaal 31 maart.

Op de website staat de verklaring van het verenigingsbestuur omtrent maatregelen in de huidige situatie. Daarin staat dat wij minimaal de richtlijnen van het RIVM en IJshockey Nederland zullen volgen.

Inmiddels heeft IJshockey Nederland een streng advies gegeven om ALLE trainingen te schrappen. Dit advies volgen wij op en gelasten alle trainingen af voor de genoemde periode.

De zomertrainingen worden dus uitgesteld tot minimaal 31 maart. De kosten voor de zomertrainingen zullen naar rato van het aantal ingekorte weken worden verlaagd. Dus als (in theorie) de helft van de zomertrainingen niet door zou gaan, dan wordt de helft van de bijdrage teruggestort.  

Indien de zomertrainingen onverhoopt helemaal niet doorgaan dan volgt uiteraard volledige restitutie van het betaalde bedrag, wie nog niet heeft betaald kan de betaling uitstellen tot en met 1 April, dan weten we wellicht meer over de eventuele doorgang van de Zomertrainingen,

Bovendien verbiedt het bestuur deelname aan alle toernooien. Dat wil zeggen dat er uit naam van de vereniging aan geen enkel toernooi mag worden deelgenomen tijdens genoemde periode.

Mocht u vragen hebben over deze maatregelen of over andere zaken dan kunt u deze richten aan voorzitter@eindhoven-kemphanen.nl.

Update 13-3:
IJshockey Nederland heeft een ‘streng advies’ afgegeven: last alle ijshockeytrainingen in ieder geval tot en met 31 maart af.
Het bestuur van Eindhoven Kemphanen volgt dit advies met onmiddellijke ingang op. Dus geen trainingen tot en met in ieder geval 31 maart.

Update 11-3:


Alle thuis- en uitwedstrijden van Kemphanen zijn opgeschort tot in ieder geval maandag 16 maart aanstaande.


Lees hierover op IJshockeynederland.nl.


Alle trainingen van jeugdteams van Kemphanen zijn opgeschort tot en met minimaal maandag 16 maart aanstaande.
Tot nader order mogen seniorenteams (Eerste Divisie tot en met Funteam) op eigen risico en verantwoordelijkheid trainen, waarbij individueel keuzes mogen worden gemaakt. Tijdens trainingen gelden de volgende dringende adviezen:
 
1. Voorzie kleedkamers waar spelers, coaches en begeleiders hun handen kunnen wassen met zeep en schone of wegwerp handdoeken.
2. Voorzie kleedkamers van handontsmettingsmiddelen.
3. Deel geen waterflessen en handdoeken onder elkaar.
4. Zorg voor een regelmatige schoonmaak van vaak aangeraakte voorwerpen (deurgrepen, kranen, fitnessapparatuur, et cetera).
5. Gebruik in de strafbank uitsluitend flesjes water die na gebruik direct weggegooid worden.
6. Zorg voor hoestetiquette (houd afstand, bedek je mond bij hoesten en nies met wegwerp-tissues en was handen).
7. Moedig spelers, coaches en begeleiders aan om zichzelf te melden als ze zich ziek voelen.
8. Moedig spelers, coaches en begeleiders aan om zichzelf te melden als ze in risicolanden zijn geweest in de afgelopen 30 dagen (China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Zuid-Korea, Singapore, Thailand en Macau).
9. Na de wedstrijd geen handen schudden met rechtstreeks contact van huid op huid. High five met handschoenen aan is ons advies.
 
______________________________________________________________________________
Update (10-3):

Burgemeesters in Noord-Brabant nieuwe Corona-maatregelen ingevoerd.

De komende zeven dagen moet sociaal contact zoveel mogelijk worden beperkt en zijn sportwedstrijden in Noord-Brabant daardoor een groot risico. Om die reden hebben zullen wij als vereniging voor die periode ook alle trainingen vanaf woensdag 11 maart verbieden en worden voorlopig, in afwachting van de reactie van IJshockey Nederland, de thuiswedstrijden van Eindhoven Kemphanen van de agenda gehaald. Het zou dus kunnen zijn dat de wedstrijden alsnog doorgang vinden als IJN dat gebiedt.

Het bestuur is in afwachting van de reactie van IJshockey Nederland over hoe hiermee om te gaan, zoals bijvoorbeeld met uitwedstrijden.
______________________________________________________________________________

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft momenteel adviezen op gebied van de uitbraak van het Corona-virus. Het bestuur van Eindhoven Kemphanen conformeert zich aan deze adviezen.

Het advies in Noord-Brabant is gisteren gewijzigd. Mensen die verkouden zijn wordt geadviseerd sociale contacten zoveel mogelijk te mijden en thuis te blijven.

De website van RIVM (https://www.rivm.nl/) is meer actueler dan die van Kemphanen, dus als je het laatste advies wil weten, kun je het beste daar kijken.

Laat een Reactie Achter