2018/2019  vóór 1/9   Incasso (10 mnd)   Incasso maandbedrag 
IJshockeyschool  €               130  niet mogelijk
U8  €               472  €                  490,88  €           49,09
U10  €               472  €                  490,88  €           49,09
U12  €               542  €                  563,68  €           56,37
U14  €               579  €                  602,16  €           60,22
U16  €               640  €                  665,60  €           66,56
U19+  €               640  €                  665,60  €           66,56
1e Divisie  €               640  €                  665,60  €           66,56
3e Team  €               430  €                  447,20  €           44,72
3e Team Trainingslid  €               347  €                  360,88  €           36,09
Funteam  €               347  €                  360,88  €           36,09

 

 • De contributie van een volledig seizoen wordt berekend over 7 maanden (september t/m maart)
 • De volledige contributie moet vóór 1 september 2018 betaald zijn (tenzij u gebruik wilt maken van automatische incasso)

BETALINGSVOORWAARDEN…

 • Als u de contributie door omstandigheden niet op tijd kan betalen graag contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl  Het inschrijfformulier en/of machtigingsformulier ook graag sturen naar de penningmeester.
 • Als u niet op tijd betaald dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen
 • Bij een 2e herinnering worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u moet binnen 7 dagen deze kosten en het openstaande bedrag betalen
 • Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald na een 2e herinnering dan zal het bestuur genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen

AUTOMATISCHE INCASSO

moet u vóór 1 augustus 2018 sturen met het hier onderstaande formulier

 • Als u na 1 augustus 2018 lid wordt en gebruik wilt maken van automatische incasso dan zal de penningmeester u een betalingsvoorstel doen voor de resterende maanden
 • Leden die nu al gebruik maken van automatische incasso hoeven dit niet meer kenbaar te maken
 • Bij automatisch incasso worden er 4% administratiekosten berekend over de te betalen contributie
 • De contributie zal in 10 termijnen worden geïncasseerd op elke 1e van de maand
 • Het 1e termijn wordt op 1 september 2018 van uw rekening afgeschreven en het laatste termijn op 1 juni 2019

BETALINGSVOORWAARDEN…

 • Als een termijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan moet u dit z.s.m. melden. Zie link naar alle formulieren.
 • Als wij niet kunnen incasseren dan moet u alsnog zelf het openstaande termijn binnen 3 dagen overschrijven
 • Bij een 2e stonering wordt u vriendelijk verzocht om er zorg voor te dragen dat we kunnen incasseren
 • Bij een 3e stonering wordt de automatische incasso beëindigd en moet u de nog openstaande contributie binnen 14 dagen betalen
 • Als u dan niet binnen 14 dagen betaald dan sturen wij u laatste herinnering en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u moet dan binnen 7 dagen het openstaande bedrag inclusief de kosten betalen
 • Als u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet binnen 7 dagen betaald dan zal het bestuur genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

 • Opzeggen van het lidmaatschap moet met een wijzigingsformulier en moet vóór 1 juli 2019.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 juli 2018 en 31 juli 2018 staat een boete van € 50,-
 • Vanaf 1 augustus 2018 kan het lidmaatschap niet meer opgezegd worden en de contributie moet dan volledig betaald worden vóór 1 september 2018

Alle formulieren zijn hier te vinden!

 

Heb je een vraag of een mededeling? Vul dan onderstaand formulier in…

U kunt het machtigingsformulier of wijzingsformulier uploaden met het hier onderstaande formulier

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht