Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden:

Inschrijfformulier speler (geen ijshockeyschool)

Registration Form player (no Ice Hockey School)

Machtigingsformulier

Privacyverklaring IJ.V. Kemphanen

Document AVG IJ.V. Kemphanen

Formulier Toestemming beheer en publicatie beeldmateriaal

Wijzigingsformulier

Overeenkomst Opleiding Trainer Coach 1 (NIJB)

Overeenkomst Opleiding Trainer Coach 2 (NIJB)

U dient de formulieren ingevuld en ondertekend te versturen aan:

IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen
T.a.v. het bestuur
Postbus 4094
5604 EB Eindhoven

of naar: penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl